EXPLACE

רק המחדש מנצח

קיפאון בעולם הטכנולוגי יגזור כליה על כל חברה עסקית. העובדות מוכיחות: מותגים "נצחיים" לכאורה, שהובילו שוק גלובלי, התרסקו, כי לא קראו נכון את המפה, לא צפו את הבאות ולא טיפחו את ערך החדשנות.
עבור לתוכן העמוד