iNNOVEX2017 עמוד פנימי
EXPLACE

הרשמה לחברי איגודים

הרשמה לחברי מועדון השבבים הישראלי

הרשמה לחברי מועדון השבבים הישראלי, עם קוד הנחה מיוחד. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד

הרשמה לבוגרי אוניברסיטאות

הרשמה לכנס המקצועי, עם קוד הנחה מיוחד, עבור בוגרי הטכניון, המרכז הבינתחומי,Brandeis University. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד.

הרשמה לכנס המקצועי לחברי אגודת המהנדסים

הרשמה לחברי אגודת המהנדסים, עם קוד הנחה מיוחד. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד.

הרשמה לכנס מקצועי עבור חברי IATI

הרשמה לחברי IATI, עם קוד הנחה מיוחד. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד.

הרשמה לכנס מקצועי לחברי פורום MIT ליזמות

הרשמה לחברי פורום MIT ליזמות, עם קוד הנחה מיוחד. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד.

הרשמה לחברות סטרטאפ בלבד

ההרשמה מיועדת רק לחברות טכנולוגיה צעירות שטרם הגיעו לרווחיות עסקית. מארגני הכנס רשאים לא לאשר השתתפות חברות שאינן עומדות בקריטריונים שנקבעו על ידם. הכניסה כוללת אפשרות להשתתף בכל ההרצאות המקצועיות ובתערוכה אך אינה כוללת ארוחת צהריים.

הרשמה לחברות קהילת She Codes

הרשמה לחברות קהילת She Codes, עם קוד הנחה מיוחד. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד.

הרשמה לחברות Supersonas

הרשמה לחברות Supersonas, עם קוד הנחה מיוחד. נא למלא את הפרטים באנגלית בלבד.
עבור לתוכן העמוד